Stratégie

Každá stratégia je odpoveďou na otázku: „prečo“?

Konkrétne – prečo by sme mali použiť túto kreativitu na túto cieľovú skupinu za účelom splnenia týchto cieľov, prípadne pri stavaní samotnej identity značky. Prečo by sme mali vyzerať a prihovárať sa nášmu publiku práve takto? Pomôže nám to stať sa odlíšiteľnými a zapamätateľnými?

Stratégia značky pomáha zadefinovať všetky nedizajnové prvky jej identity - aké je jej posolstvo - akým príbehom sa naša značka snaží osloviť zákazníkov, aký je jej účel - prečo naši zamestnanci chodia každý deň do práce, aký je jej prísľub - čo chceme aby ľudia od nás očakávali, aké hodnoty v sebe ukrýva, resp. ju pomáhajú definovať, a nakoniec akým tónom vystupuje vo všetkých textových a zvukových výstupoch - sme hluční či tichí? Konzervatívni či vtipní?

Je dôležité vedieť, kto sme a ešte dôležitejšie sa tak konzistentne prezentovať.

Stratégia okrem toho samozrejme myslí na konkurenciu, dáta, afinitu cieľovej skupiny k značke, či kombináciu taktík a prístupov.

To znamená, že účinná kreatívna stratégia zahŕňa kombináciu stanovenia konkrétnych cieľov a navrhovania inovatívnych a kreatívnych marketingových prístupov na ich dosiahnutie. A ak je skutočne účinná, tak platí, že dobrá stratégia dokáže s drobnými úpravami prežiť s vašou značkou pokojne aj dekádu.

Tak si ju poďme pekne naplánovať, čo poviete?

zahryznime sa do toho!

Ďakujeme!
Ozveme sa vám čoskoro.
Oops! Niečo sa nepodarilo.