Stratégie

Každá stratégia je odpoveďou na otázku: „prečo“?

Konkrétne – prečo by sme mali použiť túto kreativitu na túto cieľovú skupinu za účelom splnenia týchto cieľov, prípadne pri stavaní samotnej identity značky. Prečo by sme mali vyzerať a prihovárať sa nášmu publiku práve takto? Pomôže nám to stať sa odlíšiteľnými a zapamätateľnými?

Stratégia značky pomáha zadefinovať všetky nedizajnové prvky jej identity - aké je jej posolstvo - akým príbehom sa naša značka snaží osloviť zákazníkov, aký je jej účel - prečo naši zamestnanci chodia každý deň do práce, aký je jej prísľub - čo chceme aby ľudia od nás očakávali, aké hodnoty v sebe ukrýva, resp. ju pomáhajú definovať, a nakoniec akým tónom vystupuje vo všetkých textových a zvukových výstupoch - sme hluční či tichí? Konzervatívni či vtipní?

Je dôležité vedieť, kto sme a ešte dôležitejšie sa tak konzistentne prezentovať.

Stratégia okrem toho samozrejme myslí na konkurenciu, dáta, afinitu cieľovej skupiny k značke, či kombináciu taktík a prístupov.

To znamená, že účinná kreatívna stratégia zahŕňa kombináciu stanovenia konkrétnych cieľov a navrhovania inovatívnych a kreatívnych marketingových prístupov na ich dosiahnutie. A ak je skutočne účinná, tak platí, že dobrá stratégia dokáže s drobnými úpravami prežiť s vašou značkou pokojne aj dekádu.

Tak si ju poďme pekne naplánovať, čo poviete?

všetko môže začať jedným emailom.
pošlite nám ho teraz!

Ďakujeme!
Ozveme sa vám čoskoro.
Oops! Niečo sa nepodarilo.