Zimnô - zmrzlina spod tatier
názov • logo • slogan • obalový dizajn
Klient
FUUD s.r.o.

Zameranie

Potravinárstvo, zmrzlina

Služby

Názov, logo, slogan, obalový dizajn


Ako podčiarknuť, že sa zmrzlina vyrába na Slovensku? Dajme do názvu znak, ktorý v inom jazyku nájdeme len ťažko – „ô“. A ešte doplňme slogan: „Zmrzlina spod Tatier“. A zasaďme tam aj celý vizuál obalov! Tak vznikol obalový rad zmrzliny Zimnô. Rozpráva 5 zimných príbehov, ktoré vás schladia počas horúcich dní.
názov • logo & vizuálna identita