názov • logo & vizuálna identita
Klient
FUUD

Služby
Názov, logo a vizuálna identita

Zameranie
Potravinárstvo
FUUD má 2 produktové rady: bezlepkové produkty a zmrzlinu. Každému radu sme priradili hravú farbu. Prečo? Pretože hravý je aj názov, v ktorom sme OO nahradili za UU. Ten fór používame v celej komunikácii.
logo a vizuálna identita • slogan