slogan • logo a vizuálna identita • web
Klient
OZ Napreduj

Služby
Logo a vizuálna identita, slogan, web

Zameranie
Zdravotníctvo, rehabilitačné služby pre deti
Detská rehabilitácia je napredovanie krok po kroku, stavanie na pevných základoch. Tieto idey sme preniesli do loga a vizuálnej identity. „Veľké veci pre malých“ komunikuje to, čo je Napreduj charakteristické – robí všetko pre to, aby sa ich detským pacientom polepšilo.
konzultácia názvu • logo