konzultácia názvu • logo
Klient
BRIKA

Služby
Konzultácia názvu, logo

Zameranie
Stavebníctvo
Tehla je základným elementom stavby. A brandingu BRIKA. Odkaz na anglický preklad zabetónovaný priamo do názvu. Predstava o oblých písmenách B a R zbúraná ostrými obdĺžnikovými tvarmi. Tehlová farba postavená do dominantej úlohy.
názov • logo