názov • logo a vizuálna identita • slogan • definovanie značky
Klient
VIONIX Academy

Služby
Názov, logo a vizuálna identita, slogan, definovanie značky

Zameranie
Letectvo
Na image značky VIONIX sme si uleteli. Postavili sme ju vlastnostiach ľudí z jej kokpitu, tí sa s ňou okamžite identifikovali a nadšene sa stali sa jej ambasádormi.
„Unleashing the devil on the ground, giving our best up in the sky“ v kombinácií so sloganom „fly as hell“ dalo značke dve kontrastné emócie: rebelstvo a profesionalitu.
Z vizuálov sme vykatapultovali klišé fotografie krásnej modrej oblohy a nahradili ich čierno-červenými obrázkami.
logo & vizuálna identita