logo & vizuálna identita
Klient
primatel

Služby
Logo a vizuálan identita

Zameranie
Telekomunikačné služby
3 body ako symbol miest, uzlov, ktoré primatel prepája. Body sú zároveň formované do šípky, ktorá smeruje vpred. Identita nadväzuje na pozitívny názov a emóciu, ktorú vyvoláva.
logo a vizuálna identita