logo
Klient
Délice

Služby
Logo

Zameranie
Potravinárstvo, cukráreň
V názve Délice nás zaujal dĺžeň. Zvýraznili sme ho a nechali vyčnievať. Zároveň sme ho štylizovali do tvaru, ktorý pripomína kúsok torty položenej na tanieri.
názov • logo a vizuálna identita • slogan