logo & vizuálna identita
Klient
Cor Consult

Služby
Logo a vizuálna identita

Zameranie
Účtovníctvo, dane, audit
Podčiarknuté, zrátané. V účtovných závierkach a aj v logu.
logo